Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Experimentanläggning för fusionskraft i Culham, Storbritannien. Foto: United Kingdom Atomic Energy Authority

Branschen tror på fusion och kärnkraftsrenässans

Ett Sverige med fler och större kärnkraftverk – som i framtiden återanvänder uttjänt kärnbränsle. Den utvecklingen spår Morgan Andersson, vd på elbolagens forskningsorgan Elforsk AB, inom några årtionden.


Morgan Andersson

Numera är det fritt fram att bygga nya kärnkraftverk i Sverige, efter Alliansens energiuppgörelse 2009. Anledningen till tvärvändningen på 30 år stavas miljödebatt, tror Morgan Andersson på Elforsk AB.

– Den fanns inte på kartan 1980. Och kärnkraften är koldioxidneutral, så det kan förklara att den blivit populär igen, säger han.

Hur är det med säkerheten?
– De anläggningar som vi har i dag är säkra. De många stoppen beror just på att säkerhetssystemen är så utbyggda. Däremot är slutförvaringen en stor fråga och kärnkraftens största svaghet, säger han.

Att kärnkraften skulle vara koldioxidneutral är dock omstritt. Kritiker hävdar att man måste se till hela produktionskedjan.

–Brytningen av uranet samt transport och hantering av avfallet måste också tas med i beräkningen av koldioxidutsläpp, säger Göran Bryntse, teknisk doktor och ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft.

Återanvänder kärnbränsle
Den fjärde generationens kärnkraftverk, som är under utveckling, fokuserar på kärnbränslet. Genom att återanvända kärnbränsle kan den nya tekniken enligt Elforsk minska avfallet påtagligt.

– Med dagens teknik gräver man i princip ner en guldgruva genom att inte återanvända kärnbränslet, säger han.

Branschorganisationen Svensk Energi tror att de första reaktorerna av den nya typen kan vara i drift om tio år.

– Jag tror att vi behöver nya reaktorer. Det har varit mycket olyckligt för södra Sverige att avveckla en så stor energikälla som Barsebäck. De nya elområdena i Sverige har gjort att elen blivit dyrare, säger Morgan Andersson på Elforsk.

Fusionsenergi ger hopp
Stort hopp sätts också till fusionsreaktorer som utvinner energi genom att slå samman atomkärnor i stället för att klyva dem. Tekniken är än så länge bara i experimentstadiet, men forskare hävdar att 500 liter vatten och 30 gram litium skulle kunna försörja en medelsvensk med elektricitet under en hel livstid.

– I Frankrike byggs en försöksanläggning som många länder är med och finansierar, så det finns en stor tilltro till detta, säger han.

När det gäller förnybara energiformer som vågkraft och förfinande av vindkraftsteknik, är han positiv. Problemet är lönsamheten.

– Utan dagens certifikatsystem skulle dessa inte byggas. Men jag tror att tillverkningen kommer att bli allt mer kostnadseffektiv på sikt eftersom volymerna ökar.


Fusionsenergi

Fusionsenergi utvecklas vid sammanslagning av lätta atomkärnor. Fördelen med framtida fusionskraftverk är att processen inte behöver lämna efter sig lika starkt radioaktiva ämnen som dagens kärnkraftverk som bygger på fission. Problemet är att extremt höga temperaturer måste kunna kontrolleras, vilket inte lyckas med dagens teknik. Källa: NE och Wikipedia


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Fakta
146,5
TWh. Så stor var svenskarnas användning av el i fjol. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2009, enligt ­siffror från Energimyndigheten.
”Elmarknaden ett fiasko”
Elkonsumenterna betalar ett marknadspris som är 300 procent högre än produktionskostnaden för 96-98 procent av elen, skriver Lena Hasslöf Gustafsson och Jan Thorsson på Fastighetsägarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten och skyller de höga elpriserna på marginalprissättningen.
Siffran
20
ton koldoxid per år. Så mycket släpper varje amerikan ut i genomsnitt. Svenskarna släpper ut knappt sex ton per person.
Källa: Naturskyddsföreningen
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.