Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Illustration: Andrea Hulting Gustafson, Erséus Arkitekter AB

Kvillebäcken bygger för miljögeneration

Ett avlägset område med nedgångna fastigheter i går. En klimatsmart stadsdel med 1 600 nya lägenheter i morgon. Planerna för Kvillebäcken i Göteborg är omfattande och miljöarbetet får 35 miljoner i statligt stöd.

Efter 2000-talets genomgripande förändring av de gamla varvsområdena vid Norra Älvstranden har turen nu kommit till vad som ska göra Göteborg till en älvstad. Göta älv ska bli en naturlig mittpunkt – inte en barriär.
– Centrala Göteborg förknippas med Avenyn, Fredsgatan och Nordstan. Men Kvillebäcken och Norra Älvstranden ligger lika nära och området har enorm potential, säger Johan Ekman, kommunikationschef på Älvstranden Utveckling.

Konsortium bildat
Sju byggbolag samarbetar i ett konsortium och visionen för området delas in i tre delar: en social del, en ekonomisk och en ekologisk. Den ekonomiska visionen går ut på att de olika byggherrar-na tillsammans delar på kostnader för sanering av mark och anläggning av parker innan fördelningen av markytor görs.
Det ekologiska arbetet har fått 35,4 miljoner i stöd från Delegationen för hållbara städer.
– Där handlar det om att skapa en stad för människor och inte för biltrafik, säger Staffan Bolminger, miljöchef på Älvstranden Utveckling.
Stadsdelen blir därför en blandstad där bostäder, arbetsplatser och serviceinrättningar samsas om samma ytor. Gott om cykelparkeringar – färre bilparkeringar.
Soporna forslas bort med hjälp av en sopsug under marken. Avfallet används sedan till biobränsle som kan driva bussar och färjor till området.

Attitydförändring
Den sociala visionen innebär att ändra områdets karaktär.
Kvillebäcken har tidigare gett ett förfallet och ovårdat intryck med många avrivna tomter. En hel del kriminell verksamhet har förekommit här.
– Här finns en stor utmaning i att förändra folks attityder. Avståndet till Hisingen är mentalt stort för många göteborgare, men vi tänker att den målgrupp som vill bo i centrum också kommer att bo här i framtiden, säger Johan Ekman.
Energiförbrukningen i husen ska vara hälften så hög som byggnormen medger. Med hjälp av ny miljöteknik har man i tidigare byggnationer lyckats minska den avsevärt.
– Det har visat sig att vi lyckats få ner energiförbrukningen per kvadratmeter och år till 60 kilowattimmar. Byggnormen säger att den får vara högst 110, så vi har god marginal, säger Johan Ekman.

Energibesparing vid köldknäppar
Dessutom vill man utveckla ett system som omfördelar energi från elementen till varmvattensystemet under
tider på dygnet då många duschar.
– Förhoppningsvis kan ett sådant energibesparingsprojekt genomföras i stor skala runtom i Göteborg och Sverige och då slipper fjärrvärmeanläggningarna elda med fossila bränslen vid köldknäppar, säger Staffan Bolminger.


Klimatsmart i Kvillebäcken

• Effektivare återvinning av hushållens matavfall. Ny teknik gör det möjligt att bättre återvinna kompostavfall och skapa bioenergi som driver kollektivtrafik i området.

• Lågenergihus som kan korttidslagra överskotts-energi. Fjärrvärme kan även användas för att driva hushållsel.

• Miljöskyttel över Göta Älv.

• Cykelgarderober – ska ge en säker cykelförvaring och underlätta för de boende att välja ett klimatsmart alternativ.

• Energieffektiv teknik för tunga fordon. Fem avfallsforsdon uterustas med den nyutvecklade MDE-tekniken (Methane deiesel engine) vilket innebär högre energieffektivitet än vanliga biogasfordon.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Visste du att..?
• 2011 spås bli ett rekordår för vindkraften.
• 319 vindkraftverk väntar på att sättas upp.
• Deras samlade effekt blir 676 megawatt.
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Fakta
1/5
av all ny elinstallation i EU stod solelen för under 2010.

Det visar siffror från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA.
Citatet
”Elpriset kommer sannolikt aldrig att bli så lågt som för 11 år sedan. Elcertifi kat, utsläppsrätter och högre skatter är förklaringen.”
Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen
Siffran
222
miljoner kronor till biometansforskning. Så mycket får Göteborg Energi och E.ON i stöd från Energimyndigheten för att tillsammans bygga en förgasningsanläggning i Göteborg.