Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Foto: Ester Sorri / SCANPIX

”Viktigt att peka på de goda miljö­trenderna”

Den trotsiga optimismen kan hålla lågan uppe i en miljödebatt som ibland kan verka hopplös. Det menar Stefan Edman, författare och debattör som aldrig vill förlora vördnaden när han rör sig i naturen.

Han bor i gränslandet mellan hav och det bohuslänska fjället. På få ställen är det så tydligt som i Ljungskile. Där, i en backe, ligger huset som fadern byggde 1949 och där har Stefan Edman bott i större delen av sitt liv.
Ett avlägset sus från motorvägen hörs. Naturen har ännu inte vaknat till liv – och dimmorna ligger tätt. Det är förmiddag.

Tidigare krigsrubriker
De senaste decennierna har debatten varit het kring försurningen av insjöar, skogsbrukets kalhyggen, övergödningen av haven och utfiskningen av matfiskar.
I dag är försurningsläget i Europa betydligt bättre, övergödningen i Skagerack har minskat och torskbestånden i södra Östersjön växer till sig. Det ger hopp – fast det mesta återstår att göra, menar Stefan Edman.
– Det är viktigt att peka på de goda trenderna i en tid när klimathotet ofta målas i krigsrubriker och hopplöshet, säger han.

Gladlistan kan göras lång
På sina föreläsningar runt om i landet lyfter han gärna fram den så kallade ”gladlistan”, som är exempel på resultat av goda ansträngningar. Den nationella listan kan göras ganska lång.
Svårare är det med den globala – även om här också finns ljusa tecken.
Hundratals miljoner människor har de senaste tio åren lyfts ur hunger och misär, spädbarnsdödligheten har minskat med 35 procent på tjugo år och ozonskiktet läks. Men här finns också nederlag.
– Det mesta återstår att göra. Det handlar om fattigdomen, tillgången till rent vatten och klimatkrisen. Den kräver en radikal omställning av hela världsekonomin och är en mycket tuff utmaning för tekniken, politiken och medelklassens livsstil, säger han.

Har skrivit 41 böcker
Stefans naturintresse väcktes till liv tidigt. Hans pappa brukade ofta ta med honom på fjällpromenader när han var liten. På 80-talet började han skriva böcker om naturen och har hittills kommit ut med 41 titlar. Några av dem har en filosofisk och andlig underton, till exempel ”Förundran” och ”Jordens och själens överlevnad”.
– Det är fint att få närma sig naturen med fascination och förundran. Det ger livslust, glädje och kraft att förändra.
Vi tittar ut genom vardagsrumsfönstret. En halvtimmes promenad från huset leder ner till havet och en bit bort går kustvägen till Ammenäs förbi Ulvesund. Här finns stora möjligheter till rekreation.
Men innan man kommer till havet måste man passera under den bullrande E6:an, där flödet av inte minst långtradare växer för varje år.
2006 var Stefan generalsekreterare i dåvarande statsminister Göran Perssons expertkommission för att minska oljeberoendet. Kommissionen lade fram ett antal förslag för både transport-, industri- och bostadssektorn.
– Sverige borde enbart bygga lågenergihus framöver. Där tycker jag att Boverkets aktuella förslag till byggnormer är för försiktiga. Enligt dem får energiförbrukningen per kvadratmeter och år i syd- och mellansverige vara max 110 kilowattimmar. Men tekniken har ju hunnit mycket längre, säger han.

Otålig men optimist
På ett globalt plan är Edman övertygad om att tanken bakom Kyotoprotokollet måste fortsätta. Att de fattiga länderna måste få öka utsläppen när de rika minskar. En jämförelse mellan USA och Indien visar att varje amerikan släpper ut 22 ton koldoxid per år och indiern 1,3 ton per år.
– Här måste rättviseaspekten komma in för att motivera de fattiga länderna som är på uppgång att skriva på avtal. Det får inte bara läggas ok om att spara när rika länder vill behålla sin energislukande livsstil, säger han.

Ekomodernist
Han låter våra hushåll symboliseras av en roddbåt. Den ena åran står för den smarta tekniken, den andra en materiellt enklare livsstil. Båda måste som bekant användas för att båten ska gå framåt.
– Den tredje åran är den som man förr i tiden styrde med från aktern – och den symboliserar politiken och ledarskapet.
Hans synsätt har kallats ”ekomodernism” och han förklarar närmare:
– Om den materiella konsumtionen ökar för snabbt så äts effekten av den goda miljötekniken upp. Därför måste vi konsumera mer av sådant som inte skadar miljön men som ändå ger tillväxt och jobb, exempelvis kultur. Den yttre miljön räddas och på kuppen får vi en rikare inre andlig miljö, säger han.


Stefan Edman om:

Dödläget i klimatsamtalen:

– Förväntningarna var för högt ställda på Köpenhamnsmötet. Världen behöver ett bindande avtal, men det kommer att dröja beroende på den negativa attityden i den amerikanska senaten. Därför behövs företag som sysslar med klimat- och energieffektiv teknik.

Regeringens utsläppsmål till 2050:

– Visst är den rimlig, det är högt ställda mål och en stor utmaning ligger i trafiken för att ställa om till miljöbilar och bygga ut tågtrafiken. Även skrotningspremierna behöver återinföras.


Fakta:

Namn: Stefan Edman

Född: 1946

Bor: Ljungskile

Karriär: Folkhögskolelärare i Växjö, politiskt sakkunnig i miljöfrågor hos statsminister Göran Persson 1996-1998, ledamot i Naturvårdsverkets styrelse 2001-2006. Medlem i Broderskapsrörelsen för kristna socialdemokrater.

Hemsida: www.stefanedman.se


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Siffran
20
ton koldoxid per år. Så mycket släpper varje amerikan ut i genomsnitt. Svenskarna släpper ut knappt sex ton per person.
Källa: Naturskyddsföreningen
Fakta
1/5
av all ny elinstallation i EU stod solelen för under 2010.

Det visar siffror från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA.
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Fakta
146,5
TWh. Så stor var svenskarnas användning av el i fjol. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2009, enligt ­siffror från Energimyndigheten.