Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Laban, 3 år, på Almunge Prästgård guidar kalvarna. Gården ingår i det ekologiska samarbetet ”Sju gårdar”. Foto: Linus Höök

Uppsala signerar lokalt klimatprotokoll

Väntan på de globala klimatavtalen får inte förlama de lokala initiativen. Därför samarbetar 16 företag och organisationer i det som kallas Uppsala klimatprotokoll. Som Kyotoprotokollet – fast i mindre skala.

Syftet är, som i de flesta klimatansträngningar, att sänka energianvändningen och därmed minska klimatpåverkan. Men det lite unika i sammanhanget är att även utsläppen från invånarnas semesterresor och affärsresor med flyg beräknats och tagits med i de lokala utsläppen.
– Man måste inse att man är uppsalabo även på andra sidan jordklotet. Som kanske första och enda kommun gör vi detta, säger Björn Sigurdson, klimatstrateg på Uppsala kommun.

24 000 anställda berörs
De 16 aktörerna som skrivit under protokollet representerar allt från sjukvård till teknikindustri och lantbruk. Gemensamt är att alla verkar inom Uppsalas gränser och dess 24 000 anställda står för 12 procent av alla kommunens utsläpp i dag.
Deltagarna har kartlagt sin energianvändning för 2009, vilket får fungera som basår. Man har tittat på transporter, fastighetsenergi och utsläpp av exempelvis lustgas inom sjukvården.
– Responsen har varit positiv, och vi försökte välja företag som tidigare visat att de tagit frågorna på allvar eller hade ett engagemang för Uppsala. De verkar också uppskatta kommunens vilja att jobba långsiktigt och seriöst, säger Björn Sigurdson.
Genom att byta oljepannor i fastigheter, investera i videokonferensanläggningar och byta bensindrivna bilar mot miljöbilar jobbar deltagarna sakta men säkert i rätt riktning. Men fortfarande återstår en lång väg.
Ska regeringens miljömål för 2050 kunna uppnås krävs en total utsläppsminskning på 95 procent jämfört med 1990, menar Björn Sigurdson.
– Det är en gigantisk uppgift. Men det handlar mycket om att hitta systemlösningar och att företagen inser att de även måste börja bygga sin affärsidé på klimatet för att överleva, säger han.


Dessa företag är med i protokollet:

Akademiska Sjukhuset, COOP Forum Uppsala, Energihuset Uppsala AB, Energikontoret i Mälardalen AB, Frontwalker AB, GE Healthcare, ICA Kvantum Gränby, Länsförsäkringar Uppsala, Ragn-Sells AB, Riksbyggen, SH Bygg, Sten & anläggning AB, Sju Gårdar, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Kommun, Vasakronan AB, Vattenfall Heat Uppsala.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
Fakta
1/5
av all ny elinstallation i EU stod solelen för under 2010.

Det visar siffror från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA.
Siffran
45%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från vattenkraft.
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Siffran
222
miljoner kronor till biometansforskning. Så mycket får Göteborg Energi och E.ON i stöd från Energimyndigheten för att tillsammans bygga en förgasningsanläggning i Göteborg.