Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Göran Albjär

… och här tillverkas den nya miljötekniken

Konvertering till elbil, utveckling av smarta fönster och vågkraftsutveckling. Den gemensamma nämnaren är Uppsala län – där länsstyrelsen i ett projekt har samordnat miljöarbetet.


Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att samordna länens klimat- och energiarbete.
Enligt ett särskilt uppdrag arbetar länsstyrelsen i Uppsala dessutom med att underlätta utbyggnaden av vindkraft.
– Tanken är att vi ska skapa en arena där länsstyrelsen, universitetet och privata aktörer samarbetar för att kunna få ett klimateffektivt län, säger Göran Albjär, projektledare på länsstyrelsen i Uppsala.
I en publikation på 146 sidor finns en rad exempel på ny miljöteknik som finns i länet. Smarta fönster, vågkraft och vertikal vindkraft är några av dem.
– Det speciella med vårt arbete är att vi har två universitet som jobbar mycket med energifrågor. Dessutom finns en mängd utvecklingsbolag och arenan som vi skapat kan hjälpa dessa företag att lansera sina produkter, säger han.
En genomgång av utsläppen i Uppsala län visar att den största mängden kommer från energiförsörjningen, jordbruket och transporterna.
– Här sker stora satsningar på biogasbussar. I dag körs hälften av alla stadsbussar i länet på närproducerad biogas. Om tre år ska även den regionala trafiken till största delen köra på biogas, säger Göran Albjär.
Jordbruket investerar samtidigt i förbättrad gödselhantering och energieffektivisering av arbetsmaskinerna. När det gäller energiförsörjningen väntar man på ett nytt fjärrvärmeverk som inte eldar med torv, som det nuvarande. 2020 beräknas det stå klart.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
”Elmarknaden ett fiasko”
Elkonsumenterna betalar ett marknadspris som är 300 procent högre än produktionskostnaden för 96-98 procent av elen, skriver Lena Hasslöf Gustafsson och Jan Thorsson på Fastighetsägarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten och skyller de höga elpriserna på marginalprissättningen.
Fakta
146,5
TWh. Så stor var svenskarnas användning av el i fjol. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2009, enligt ­siffror från Energimyndigheten.
Siffran
222
miljoner kronor till biometansforskning. Så mycket får Göteborg Energi och E.ON i stöd från Energimyndigheten för att tillsammans bygga en förgasningsanläggning i Göteborg.