Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

– Vi vill försöka visa hur man kan ta tillvara småskalig gratisenergi, säger hembygdsföreningens egen entreprenör Bengt Olsson, till höger. Till vänster Kurt Mokvist, verksamhetsansvarig på anläggningen.

Energibrist får (salt)lösning på hembygdsförenings vind

Har du någonsin tänkt vad bra det skulle vara om man kunde lagra gratisvärmen från heta sommardagar och spara tills kylan kommer? Tro det eller ej, men idén kan nu bli verklighet på en kvarnvind utanför Katrineholm.

Vackert beläget vid ett vattenfall mellan två sjöar ligger Boda Kvarn, som bland annat inhyser ortens hembygdsförening. I kvarnen invigdes härom året ett mindre kraftverk, och hembygdsvännen och energiteknikern Bengt Olsson gick och funderade på den överskottsvärme som generatorn alstrade.

Det här är ju inte bra att den bara spills rakt ut, tänkte jag. Här måste det ju gå att spara en massa energi.
Sagt och gjort – Bengt fick kontakt med en professor vid KTH, som arbetade med en teknik att lagra värme i salttankar. På kvarnvinden satte de därför tillsammans igång ett pilotprojekt, som även får stöd av Jordbruks-
verket. Projektet är först i världen i sitt slag, och målet är att utveckla denna till synes naivt enkla teknik för kommersiell drift.

I tio välisolerade tankar lagras nu en lösning med hundra kilo salt per tank i ett hyperisolerat rum på vinden. Utöver värmen från kraftverksgeneratorn hettas vattnet även upp av solceller på taket. Värmeenergin från tankarna går genom värmefläktar och används sedan vid behov i föreningens lokaler.

Vi har haft besök ända från Japan för att studera tekniken, ler Bengt Olsson.
– Det här sättet att lagra gratisenergi är definitivt något som behövs för framtiden.


Jordbruksverket främjar innovationer

Är du verksam på landsbygden?
Både egna företagare och andra organisationer på landsbygden kan få ekonomiskt stöd från landsbygdsprogrammet för en mängd olika aktiviteter.

Har du idéer?
Funderar du på lösningar inom förnybar energi eller för effektivare energianvändning? Du kanske vill bygga en närvärmeanläggning eller utveckla någon ny energiteknik?

Sök pengar i landsbygds-programmet!
• Om idén eller projektet är lokalt, kontakta länsstyrelsen i ditt län. www.lansstyrelsen.se

• Om idén eller projektets resultat är användbart i hela Sverige, kontakta Jordbruksverket.

www.jordbruksverket.se/fornybarenergi


www.jordbruksverket.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Visste du att ...
• En vågkraftspark med 420 bojar utanför Lysekil är under uppbyggnad.
• Den beräknas producera 25 gigawattimmar per år.
• Satsningen ger över 100 nya jobb i Lysekil.
Visste du att..?
• 2011 spås bli ett rekordår för vindkraften.
• 319 vindkraftverk väntar på att sättas upp.
• Deras samlade effekt blir 676 megawatt.
”Elmarknaden ett fiasko”
Elkonsumenterna betalar ett marknadspris som är 300 procent högre än produktionskostnaden för 96-98 procent av elen, skriver Lena Hasslöf Gustafsson och Jan Thorsson på Fastighetsägarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten och skyller de höga elpriserna på marginalprissättningen.
Siffran
222
miljoner kronor till biometansforskning. Så mycket får Göteborg Energi och E.ON i stöd från Energimyndigheten för att tillsammans bygga en förgasningsanläggning i Göteborg.
Fakta
146,5
TWh. Så stor var svenskarnas användning av el i fjol. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2009, enligt ­siffror från Energimyndigheten.