Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Anders Jonsson är vd för
Tekniska Verken i Linköping,
ett kommunalt energibolag
med nästan 1 000 medarbetare.

”Lagstiftningen diskriminerar oss kommunala bolag”

”För att klara klimatmålen behövs bolag som för en nära dialog med sina kunder och inte enbart ser till vinstmaximering i det korta perspektivet. De kommunala energibolagen begränsas av såväl konkurrens- som kommunallag. Kontraproduktiv och föråldrad lagstiftning får inte bromsa vår kanske största utmaning någonsin”, skriver Anders Jonsson, vd för Tekniska Verken i Linköping, på debattforumet Newsmill.

Vad är problemet med olika villkor för olika typer av energibolag?
– Energi och energisystem följer idag helt andra gränser än vad den kommunala kartan visar. Nu riskerar de kommunala energibolagen att begränsas av såväl konkurrens- som kommunallag. För bland annat fjärrvärme, avfallsförbränning, biogas- och mikroproduktionen av el är kommunala gränser konstlade och kontraproduktiva och inte anpassade till verkligheten. Problemet är att bolagen inte kan konkurrera med samma förutsättningar, säger Anders Jonsson, VD för Tekniska Verken.

Vad behöver göras för att förändra situationen?
– Vi som kommunalt energibolag bidrar redan idag till konkurrens genom affärsmässiga produkter och tjänster som står sig mycket bra till exempel i Nils Holgersson rapportens prisjämförelser. Men vi vill inte ha mindre konkurrens utan mer. Därför uppmanar jag regeringen till att ta initiativ till en översyn av kommunallagen och konkurrenslagen för att skapa lika villkor för energibolagen. De kommunala energibolagen har spelat en viktig roll historiskt och kommer att behövas om vi ska lyckas utveckla ett modernt och miljömässigt hållbart samhälle., säger Anders Jonsson, VD för Tekniska Verken.

Hur kan Tekniska Verken bidra till att klimatmålen klaras om det blir lika konkurrensvillkor för alla aktörer?
– Som VD leder jag Tekniska Verken i Linköping, ett kommunalt energibolag med nästan 1 000 medarbetare. Vi är verksamma inom de flesta traditionella energiområden. Vi ligger långt framme och driver forskningen inom vissa energiområden tex biogas.
Min uppfattning är att detta arbete i framtiden måste ske i samverkan mellan entreprenörskap, forskning och samhälliga medel. Problemet är bara att vi inte fullt ut släpper loss de krafter som kan bidra. Ett exempel är att vi tillsammans med Tekniska Högskolan i Linköping har skapat en arena för samverkan mellan forskning och tillämpning som driver utvecklingen framåt. Tillsammans med Mjölbys energibolag MSE har vi kopplat ihop våra energisystem för att maximalt utnyttja samkörningsfördelarna.
– Det här är några korta exempel på hur det kommunala energibolaget kan utgöra en regional motor.


Läs mer om debatten på www.tekniskaverken.se/om_oss/folj-anders-i-debatten
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
Visste du att..?
• 2011 spås bli ett rekordår för vindkraften.
• 319 vindkraftverk väntar på att sättas upp.
• Deras samlade effekt blir 676 megawatt.
Siffran
222
miljoner kronor till biometansforskning. Så mycket får Göteborg Energi och E.ON i stöd från Energimyndigheten för att tillsammans bygga en förgasningsanläggning i Göteborg.
Fakta
146,5
TWh. Så stor var svenskarnas användning av el i fjol. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2009, enligt ­siffror från Energimyndigheten.
Libyska protester driver upp oljepriserna
Den senaste tidens oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern skakar om oljemarknaden. I början av mars kostade ett fat olja över 115 dollar, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008, skriver Dagens Nyheter.