Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Anders Jonsson är vd för
Tekniska Verken i Linköping,
ett kommunalt energibolag
med nästan 1 000 medarbetare.

”Lagstiftningen diskriminerar oss kommunala bolag”

”För att klara klimatmålen behövs bolag som för en nära dialog med sina kunder och inte enbart ser till vinstmaximering i det korta perspektivet. De kommunala energibolagen begränsas av såväl konkurrens- som kommunallag. Kontraproduktiv och föråldrad lagstiftning får inte bromsa vår kanske största utmaning någonsin”, skriver Anders Jonsson, vd för Tekniska Verken i Linköping, på debattforumet Newsmill.

Vad är problemet med olika villkor för olika typer av energibolag?
– Energi och energisystem följer idag helt andra gränser än vad den kommunala kartan visar. Nu riskerar de kommunala energibolagen att begränsas av såväl konkurrens- som kommunallag. För bland annat fjärrvärme, avfallsförbränning, biogas- och mikroproduktionen av el är kommunala gränser konstlade och kontraproduktiva och inte anpassade till verkligheten. Problemet är att bolagen inte kan konkurrera med samma förutsättningar, säger Anders Jonsson, VD för Tekniska Verken.

Vad behöver göras för att förändra situationen?
– Vi som kommunalt energibolag bidrar redan idag till konkurrens genom affärsmässiga produkter och tjänster som står sig mycket bra till exempel i Nils Holgersson rapportens prisjämförelser. Men vi vill inte ha mindre konkurrens utan mer. Därför uppmanar jag regeringen till att ta initiativ till en översyn av kommunallagen och konkurrenslagen för att skapa lika villkor för energibolagen. De kommunala energibolagen har spelat en viktig roll historiskt och kommer att behövas om vi ska lyckas utveckla ett modernt och miljömässigt hållbart samhälle., säger Anders Jonsson, VD för Tekniska Verken.

Hur kan Tekniska Verken bidra till att klimatmålen klaras om det blir lika konkurrensvillkor för alla aktörer?
– Som VD leder jag Tekniska Verken i Linköping, ett kommunalt energibolag med nästan 1 000 medarbetare. Vi är verksamma inom de flesta traditionella energiområden. Vi ligger långt framme och driver forskningen inom vissa energiområden tex biogas.
Min uppfattning är att detta arbete i framtiden måste ske i samverkan mellan entreprenörskap, forskning och samhälliga medel. Problemet är bara att vi inte fullt ut släpper loss de krafter som kan bidra. Ett exempel är att vi tillsammans med Tekniska Högskolan i Linköping har skapat en arena för samverkan mellan forskning och tillämpning som driver utvecklingen framåt. Tillsammans med Mjölbys energibolag MSE har vi kopplat ihop våra energisystem för att maximalt utnyttja samkörningsfördelarna.
– Det här är några korta exempel på hur det kommunala energibolaget kan utgöra en regional motor.


Läs mer om debatten på www.tekniskaverken.se/om_oss/folj-anders-i-debatten
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Visste du att ...
• En vågkraftspark med 420 bojar utanför Lysekil är under uppbyggnad.
• Den beräknas producera 25 gigawattimmar per år.
• Satsningen ger över 100 nya jobb i Lysekil.
Siffran
222
miljoner kronor till biometansforskning. Så mycket får Göteborg Energi och E.ON i stöd från Energimyndigheten för att tillsammans bygga en förgasningsanläggning i Göteborg.
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Fakta
1/5
av all ny elinstallation i EU stod solelen för under 2010.

Det visar siffror från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA.
Citatet
”Elpriset kommer sannolikt aldrig att bli så lågt som för 11 år sedan. Elcertifi kat, utsläppsrätter och högre skatter är förklaringen.”
Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen