Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Med Bengt Dahlgren klaras 2050 års miljömål 2015

Förvandling av regeringskansliet till miljöbyggnad och en ny stadsdel i Mölndal som klarar 2050 års miljökrav redan 2015. Det är några av de utmaningar som teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren står inför den närmaste tiden.

Stöd genom hela processen från program, via projektering och byggande till förvaltning. Det är Bengt Dahlgrens grundidé och företaget har, sedan det grundades 1952, vuxit till att bli en av Sveriges ledande teknikkonsulter inom bygg- och fastighet.

På senare år har energi- och miljöaspekten blivit allt mer efterfrågad. Och det passar Bengt Dahlgren bra, eftersom den alltid varit en viktig del av verksamheten.
Ingen kommer längre undan i energi- och miljöfrågan. Trots att det innebär en viss ökad investering tjänar man ändå på det i långa loppet. Det gäller både fastighetsägare och miljön, säger Catarina Warfvinge, energi- och miljöchef på Bengt Dahlgren.

Förenklat miljöarbete
Prioriteringar bland alla miljöåtgärder blir med miljöklassningssystemen mycket enklare och kunder får hjälp att kommunicera sin ambition, menar Catarina Warfvinge.
– Miljöklassningssystemen hjälper fastighetsägare att få viktiga funktioner i byggnaden kvalitetssäkrade och de pekar ut vilka delar som kan förbättras ur miljösynpunkt, säger hon.
Nya Krokslätt, en ny stadsdel i Mölndal ska bli miljöcertifierad både enligt det europeiska ”GreenBuilding” och ”Miljöbyggnad”, där man satsar på att nå guldnivå. Detta gör att stadsdelen klarar 2050 års krav redan 2015.

Solskydd till regeringen
Även regeringskansliet i centrala Stockholm ska bli miljöcertifierat. Här minskas behovet av kylenergi med solskydd, solfångare för värmeproduktion och helt nya VVS-installationer som mäter hur mycket energi enskilda hyresgäster använder.
– Begreppet hållbart byggande innebär att skapa ett gott och hälsosamt inneklimat med låg energianvändning och att välja rätt byggmaterial. För att klara det krävs en helhetssyn och samarbete mellan disciplingränserna. Där ligger utmaningen och vi leder gärna den processen, säger hon.


Fakta: Bengt Dahlgren

Vi är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag med över 300 medarbetare.

Vi har verksamhet på 13 orter från Härnösand i norr till Malmö i söder.

Vi erbjuder kundnära helhetslösningar genom hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Vi verkar inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.


www.bengtdahlgren.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
”Elmarknaden ett fiasko”
Elkonsumenterna betalar ett marknadspris som är 300 procent högre än produktionskostnaden för 96-98 procent av elen, skriver Lena Hasslöf Gustafsson och Jan Thorsson på Fastighetsägarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten och skyller de höga elpriserna på marginalprissättningen.
Ökad insyn på elbörsen att vänta
Krav på timmätning för villaägare, insynsråd på elbörsen och frihet för kunder att välja elleverantör i hela Norden.

Så vill Energimarknads-inspektionen att elkundernas ställning ska stärkas, och åtgärderna börjar gälla inom kort.
Libyska protester driver upp oljepriserna
Den senaste tidens oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern skakar om oljemarknaden. I början av mars kostade ett fat olja över 115 dollar, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008, skriver Dagens Nyheter.
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
Fakta
146,5
TWh. Så stor var svenskarnas användning av el i fjol. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2009, enligt ­siffror från Energimyndigheten.