Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Oskarshamn tar sats för att bli internationellt energicentrum

Oskarshamn har länge varit en känd energiort. Nu vässar man siktet ytterligare och tar flera konkreta steg för att etablera sig som ett internationellt energicentrum.


Överst: Kommundirektör Ann-Christine Vösu.

Mitten: – Ekonomi, miljö och utveckling av verksamheterna: allt går hand i hand i en klimatsmart anläggning och framåtsyftande energikommun, säger Olof Eriksson, anläggningschef på Arena Oskarshamn.

Få kommuner har så goda förutsättningar inom energisektorn som Oskarshamn. Man hyser flera stora energiföretag, inte minst kärnkraftverket OKG. Stora forskningsresurser har därtill sedan länge lagts i kommunen. Med detta som bas har man de sista åren valt att höja ambitionsnivån rejält.

Kommundirektör Ann-Christine Vösu vecklar ut en hel solfjäder med initiativ i startfas eller som redan har inletts i kommunen. För att nå de högt ställda målen har de i förväg knutit fasta band till andra aktörer.

– Ja, vi har skaffat oss goda kamrater i energisamarbetet, ler kommundirektören.

Man har bland annat gått in i en långsiktig samverkan med både KTH och det europeiska energisamarbetet EIT, där Oskarshamn är representerat som enda svenska kommun. Även östersjösamarbetet UBC:s energisekretariat finns i kommunen.

I spåren av detta följer nu bland annat forskning och ingenjörsutbildning i ett teknik- och energicollege. Ett annat nytt projekt – Eden of Sweden – siktar mot att använda spillvärmen från stadens kärnkraftverk till odling av tropiska frukter och grönsaker.

Det verkar som att ingen idé tycks er för omöjlig i Oskarshamn?

– Nej, vi vill prioritera miljöarbetet på flera sätt, men på energifrågor ska vi vara bäst! slår Ann-Christine Vösu fast.

I år tas även första spadtaget till en energismart semesterby med hela 1 000 fritidshus, som ska göra Oskarshamn till en attraktiv semesterort på östkusten. Projektet inleds nu i mars med ett seminarium om denna nya typ av ekoturism.

Ett konkret exempel på den energieffektiva visionen är Arena Oskarshamn. Med hjälp av ombyggnation av anläggningens kyl-anläggningar tar man tillvara överskottsvärmen från aggregatet som kyler bandyplanen och hockeyhallen, för att med den bl. a. värma upp den intilliggande simhallen.

– På så sätt blir systemet självförsörjande på värme, förklarar anläggningschef Olof Eriksson.

– Det sparar 1,5 miljoner per år, det skapar goodwill, och framför allt är det miljösmart.


Mer info om Oskarshamns energivision på www.oskarshamn.se/energicentrum


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Citatet
”Elpriset kommer sannolikt aldrig att bli så lågt som för 11 år sedan. Elcertifi kat, utsläppsrätter och högre skatter är förklaringen.”
Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen
Ökad insyn på elbörsen att vänta
Krav på timmätning för villaägare, insynsråd på elbörsen och frihet för kunder att välja elleverantör i hela Norden.

Så vill Energimarknads-inspektionen att elkundernas ställning ska stärkas, och åtgärderna börjar gälla inom kort.
Siffran
222
miljoner kronor till biometansforskning. Så mycket får Göteborg Energi och E.ON i stöd från Energimyndigheten för att tillsammans bygga en förgasningsanläggning i Göteborg.
Fakta
1/5
av all ny elinstallation i EU stod solelen för under 2010.

Det visar siffror från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA.
Visste du att..?
• 2011 spås bli ett rekordår för vindkraften.
• 319 vindkraftverk väntar på att sättas upp.
• Deras samlade effekt blir 676 megawatt.