Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Maria Wall, forskare i Energi- och Byggnadsdesign, på ett av LTH-husens tak där solfångare finns installerade.

Lunds Tekniska Högskola ledande inom energieffektivisering

På LTH finns flera hundra personer som forskar om hur vårt samhälle kan bli mer energisnålt och miljövänligt. Här är några av dem:

Maria Wall är arkitekt i botten men forskar om passivhus och energismarta byggnader. Hon leder ett internationellt forskningsprojekt som på sikt ska göra det enklare att bygga in solenergisystem i hus.
– Vi vet att arkitekter, stadsplanerare som produktutvecklare behöver mer kunskap. Likaså tekniska lösningar, säger hon.

Pål Börjesson sätter in energifrågorna och biomassans roll i ett helhetssammanhang. För ett tag sedan presenterade han en rapport om svenska biodrivmedels miljöpåverkan. Resultaten visade att de ger mellan 65 och upp till 140 procent mindre växthusgasutsläpp jämfört med bensin och diesel, även när så kallade direkta och indirekta markeffekter räknas med.

Motorer som kombinerar det bästa från diesel- och bensinmotorerna.
Sådana utvecklar Bengt Johansson, professor i Förbränningsmotorer.
– Vi har redan lyckats göra en motor med femtio procent bättre verkningsgrad än dagens bensinmotorer. Med den kommer man då en och en halv mil, istället för bara en mil, på samma mängd bränsle, berättar han.

Bengt Johanssons kollega Per Tunestål utvecklar en motor som ännu inte finns i produktion: lufthybriden. En sådan tillvaratar den tryckluft som uppstår varje gång man trycker på bilbromsen. Därigenom får motorn en extra skjuts vid start och sparar in på bränslet vid tomgångskörning.
– I bästa fall kan bränsleförbrukningen halveras, berättar han.

Heiner Linke är professor i nanovetenskap. Han forskar om hur man kan tillvarata en del av den energi som försvinner som värme i bilar, kylskåp och olika hushållsapparater. Egentligen är det grundforskning han håller på med, men på sikt kan resultaten komma till praktisk nytta.
– Vi har precis lyckats bekräfta att de grundläggande teorierna funge-
rar i praktiken och hoppas snart kunna publicera resultaten.


www.lth.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Siffran
20
ton koldoxid per år. Så mycket släpper varje amerikan ut i genomsnitt. Svenskarna släpper ut knappt sex ton per person.
Källa: Naturskyddsföreningen
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Fakta
146,5
TWh. Så stor var svenskarnas användning av el i fjol. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2009, enligt ­siffror från Energimyndigheten.
Siffran
45%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från vattenkraft.
”Elmarknaden ett fiasko”
Elkonsumenterna betalar ett marknadspris som är 300 procent högre än produktionskostnaden för 96-98 procent av elen, skriver Lena Hasslöf Gustafsson och Jan Thorsson på Fastighetsägarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten och skyller de höga elpriserna på marginalprissättningen.