Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Ny kraftvärme byggs på Händelöverket i Norrköping. Karin Jarl-Månsson, vd på E.ON Värme till höger.

E.ON miljardsatsar på kraftvärme för öppna nät

Åtta miljarder kronor investerar E.ON på kraftvärme i Sverige. En satsning som innebär koldioxidminskningar på upp till 1,5 miljon ton per år, samtidigt som förutsättningar skapas för att öppna upp fjärrvärmenäten för konkurrens.

Principen är enkel. Med kraftvärme, samtida produktion av värme och el, kombineras energieffektivisering med ökad leveranssäkerhet och mins-
kade klimatpåverkan.
– Genom att bygga ut kraftvärmen kan vi minska koldioxidut-släppen med ca 1,5 miljoner ton per år, säger Karin Jarl-Månsson, vd på E.ON Värme. Därmed tar vi ansvar för en trygg och effektiv energiförsörjning av el och värme samtidigt som vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.
E.ONs kraftvärmesatsning innehåller bland annat ny kraftvärme på Händelöverket i Norrköping, en biokraftanläggning i Örebro, men även långtgående planer på en ny kraftvärmeanläggning i norra Stockholm.
Jämfört med så kallade kondenskraftverk – kraftverk som endast producerar el – är kraftvärmeverk mycket energieffektiva.
– Den största fördelen är den höga verkningsgraden. 90 procent av energiinnehållet i bränslet tas tillvara till skillnad från konventionella kraftverk som bara producerar el och endast tar tillvara 30–40 procent av energiinnehållet i bränslet, säger Jarl-Månsson.

Förnybar energi i regionala nät
Bränslet i de nya anläggningarna består i huvudsak av förnybara och återvinningsbara bränslen, dvs. biomassa och avfall från industrin och hushållen.
– Tack vare väl utbyggd fjärrvärme i Sverige tar vi tillvara resurser som annars skulle gå till spillo, säger Jarl-Månsson.
Den kapacitet som kraftvärmen har ger också möjligheten att fortsätta att utveckla fjärrvärmen, att ta fjärrvärmen från lokal till regional nivå. Närliggande orter och ytterområden kan kopplas samman med andra fjärrvärmenät, vilket gör att en ännu större andel kan tas tillvara.

Vill se ökad konkurrens
Här efterlyser E.ON dock ökad konkurrens, så att kunden i framtiden ska kunna välja mellan olika fjärrvärmeleverantörer och inte bara handla fjärrvärme av den som äger fjärrvärmenäten.
– Det finns fler producenter av värme, till exempel stora industrier. Vi tycker det är synd att de inte kan leverera sin spillvärme till fjärrvärmenäten, avslutar Karin Jarl-Månsson.


Fakta: e.on värme

• E.ON Värme Sverige AB är den största privata aktören på den svenska värmemarknaden.

• Vi levererar fjärrvärme i ett 45-tal nät och ansvarar för cirka 600 totalvärme- och kombivärmeanläggningar runt om i Sverige.

• E.ON Värme producerar totalt 7,7 TWh värme och 0,7 TWh el.


www.eon.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Citatet
”Elpriset kommer sannolikt aldrig att bli så lågt som för 11 år sedan. Elcertifi kat, utsläppsrätter och högre skatter är förklaringen.”
Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen
Ökad insyn på elbörsen att vänta
Krav på timmätning för villaägare, insynsråd på elbörsen och frihet för kunder att välja elleverantör i hela Norden.

Så vill Energimarknads-inspektionen att elkundernas ställning ska stärkas, och åtgärderna börjar gälla inom kort.
Visste du att…?
... sex av tio riksdagsledamöter är positiva till att införa ett fastprissystem för el från solceller?

Det visar en enkät bland 161 ledamöter som organisationen Svensk solenergi gjort.
Visste du att ...
• En vågkraftspark med 420 bojar utanför Lysekil är under uppbyggnad.
• Den beräknas producera 25 gigawattimmar per år.
• Satsningen ger över 100 nya jobb i Lysekil.
Siffran
45%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från vattenkraft.