Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Ny kraftvärme byggs på Händelöverket i Norrköping. Karin Jarl-Månsson, vd på E.ON Värme till höger.

E.ON miljardsatsar på kraftvärme för öppna nät

Åtta miljarder kronor investerar E.ON på kraftvärme i Sverige. En satsning som innebär koldioxidminskningar på upp till 1,5 miljon ton per år, samtidigt som förutsättningar skapas för att öppna upp fjärrvärmenäten för konkurrens.

Principen är enkel. Med kraftvärme, samtida produktion av värme och el, kombineras energieffektivisering med ökad leveranssäkerhet och mins-
kade klimatpåverkan.
– Genom att bygga ut kraftvärmen kan vi minska koldioxidut-släppen med ca 1,5 miljoner ton per år, säger Karin Jarl-Månsson, vd på E.ON Värme. Därmed tar vi ansvar för en trygg och effektiv energiförsörjning av el och värme samtidigt som vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.
E.ONs kraftvärmesatsning innehåller bland annat ny kraftvärme på Händelöverket i Norrköping, en biokraftanläggning i Örebro, men även långtgående planer på en ny kraftvärmeanläggning i norra Stockholm.
Jämfört med så kallade kondenskraftverk – kraftverk som endast producerar el – är kraftvärmeverk mycket energieffektiva.
– Den största fördelen är den höga verkningsgraden. 90 procent av energiinnehållet i bränslet tas tillvara till skillnad från konventionella kraftverk som bara producerar el och endast tar tillvara 30–40 procent av energiinnehållet i bränslet, säger Jarl-Månsson.

Förnybar energi i regionala nät
Bränslet i de nya anläggningarna består i huvudsak av förnybara och återvinningsbara bränslen, dvs. biomassa och avfall från industrin och hushållen.
– Tack vare väl utbyggd fjärrvärme i Sverige tar vi tillvara resurser som annars skulle gå till spillo, säger Jarl-Månsson.
Den kapacitet som kraftvärmen har ger också möjligheten att fortsätta att utveckla fjärrvärmen, att ta fjärrvärmen från lokal till regional nivå. Närliggande orter och ytterområden kan kopplas samman med andra fjärrvärmenät, vilket gör att en ännu större andel kan tas tillvara.

Vill se ökad konkurrens
Här efterlyser E.ON dock ökad konkurrens, så att kunden i framtiden ska kunna välja mellan olika fjärrvärmeleverantörer och inte bara handla fjärrvärme av den som äger fjärrvärmenäten.
– Det finns fler producenter av värme, till exempel stora industrier. Vi tycker det är synd att de inte kan leverera sin spillvärme till fjärrvärmenäten, avslutar Karin Jarl-Månsson.


Fakta: e.on värme

• E.ON Värme Sverige AB är den största privata aktören på den svenska värmemarknaden.

• Vi levererar fjärrvärme i ett 45-tal nät och ansvarar för cirka 600 totalvärme- och kombivärmeanläggningar runt om i Sverige.

• E.ON Värme producerar totalt 7,7 TWh värme och 0,7 TWh el.


www.eon.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Visste du att..?
• 2011 spås bli ett rekordår för vindkraften.
• 319 vindkraftverk väntar på att sättas upp.
• Deras samlade effekt blir 676 megawatt.
Libyska protester driver upp oljepriserna
Den senaste tidens oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern skakar om oljemarknaden. I början av mars kostade ett fat olja över 115 dollar, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008, skriver Dagens Nyheter.
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
Siffran
45%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från vattenkraft.
”Elmarknaden ett fiasko”
Elkonsumenterna betalar ett marknadspris som är 300 procent högre än produktionskostnaden för 96-98 procent av elen, skriver Lena Hasslöf Gustafsson och Jan Thorsson på Fastighetsägarna i en debattartikel i Göteborgs-Posten och skyller de höga elpriserna på marginalprissättningen.