Hem Nyheter Energibesparing Forskning Reportage Energiteknologi Miljöteknik Gästartiklar Arkiv
 

Mats Leijon, Staffan Jacobson, Claes-Göran Granqvist och Marie Strømme, vid institutionen för teknikvetenskaper vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Energiforskare med stor spännvidd

Tillämpningsnära energiforskning är en av hörn-pelarna i verksamheten vid institutionen för teknik-vetenskaper vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, med drygt 260 medarbetare. Spänn-vidden på energiforskningen är mycket stor.

Maria Strømme, professor i nanoteknologi, är en av forskarna. Hon och hennes grupp utvecklar ett uppmärksammat pappersbaserat batteri med en grönalg som bas. Detta så kallade algbatteri laddas snabbt och kan komma att användas i bland annat smarta förpackningar och textilier.

Mats Leijon är professor i teknisk fysik och hans forskning handlar om förnybar elgenerering. Just nu bygger institutionen ett marint strömkraftverk i Dalälven som ska ta tillvara på kraften hos vatten i rörelse.
– Det handlar om en provanläggning där vi kan verifiera om våra beräkningar stämmer. På sikt kan marina strömkraftverk vara intressanta för åar och älvar men även för de stora haven, säger Mats Leijon.

Universitetslektor Marika Edoff leder en grupp som forskar om tunnfilmssolceller. Syftet är att få fram solceller som är billigare än traditionella kiselceller. Forskningen har kommit långt och redan idag pågår kommersiell tillverkning av tunnfilmssolceller.
– Forskningen går bland annat ut på att lära sig förstå materialen bättre, säger Marika Edoff.

Claes-Göran Granqvist är professor i fasta tillståndets fysik. Hans forskning handlar om energieffektiva inomhusmiljöer.
– 40% av världens energikonsumtion används i byggnader och mycket slösas bort på bland annat luftkonditionering. Vi forskar om hur nanomaterial kan användas för att minska såväl ljusinstrålning som behovet av ventilation.
I framtiden kommer energiförbrukningen i bostäder att vara mycket lägre än idag samtidigt som komforten är högre, säger Claes-Göran Granqvist.

Staffan Jacobson är professor i materialvetenskap med inriktning mot tribomaterial.
– Friktion och nötning leder till en stor del av energiförlusterna i samhället. Vår forskning handlar bland annat om hur man kan minska friktionsförlusterna i exempelvis fordon och maskiner genom att utnyttja tunna keramiska ytbeläggningar. Genom minskad nötning kan man också öka verkningsgraden hos exempelvis motorer, säger Staffan Jacobson.


www.angstrom.uu.se
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
Siffran
38%
procent av all tillförd elenergi i Sverige kom i fjol från kärnkraft.
Visste du att..?
• 2011 spås bli ett rekordår för vindkraften.
• 319 vindkraftverk väntar på att sättas upp.
• Deras samlade effekt blir 676 megawatt.
Citatet
”Elpriset kommer sannolikt aldrig att bli så lågt som för 11 år sedan. Elcertifi kat, utsläppsrätter och högre skatter är förklaringen.”
Tommy Johansson, Energimarknadsinspektionen
Libyska protester driver upp oljepriserna
Den senaste tidens oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern skakar om oljemarknaden. I början av mars kostade ett fat olja över 115 dollar, vilket är den högsta nivån sedan finanskrisen 2008, skriver Dagens Nyheter.
Siffran
20
ton koldoxid per år. Så mycket släpper varje amerikan ut i genomsnitt. Svenskarna släpper ut knappt sex ton per person.
Källa: Naturskyddsföreningen