Göran Albjär

… och här tillverkas den nya miljötekniken

Konvertering till elbil, utveckling av smarta fönster och vågkraftsutveckling. Den gemensamma nämnaren är Uppsala län – där länsstyrelsen i ett projekt har samordnat miljöarbetet.


Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att samordna länens klimat- och energiarbete.
Enligt ett särskilt uppdrag arbetar länsstyrelsen i Uppsala dessutom med att underlätta utbyggnaden av vindkraft.
– Tanken är att vi ska skapa en arena där länsstyrelsen, universitetet och privata aktörer samarbetar för att kunna få ett klimateffektivt län, säger Göran Albjär, projektledare på länsstyrelsen i Uppsala.
I en publikation på 146 sidor finns en rad exempel på ny miljöteknik som finns i länet. Smarta fönster, vågkraft och vertikal vindkraft är några av dem.
– Det speciella med vårt arbete är att vi har två universitet som jobbar mycket med energifrågor. Dessutom finns en mängd utvecklingsbolag och arenan som vi skapat kan hjälpa dessa företag att lansera sina produkter, säger han.
En genomgång av utsläppen i Uppsala län visar att den största mängden kommer från energiförsörjningen, jordbruket och transporterna.
– Här sker stora satsningar på biogasbussar. I dag körs hälften av alla stadsbussar i länet på närproducerad biogas. Om tre år ska även den regionala trafiken till största delen köra på biogas, säger Göran Albjär.
Jordbruket investerar samtidigt i förbättrad gödselhantering och energieffektivisering av arbetsmaskinerna. När det gäller energiförsörjningen väntar man på ett nytt fjärrvärmeverk som inte eldar med torv, som det nuvarande. 2020 beräknas det stå klart.Från bilagan Miljö & Energi 1
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2011-03-14