WTMs vd Birger Hörström.

WTM har lösningen för ditt avfall

Hantering av organiskt avfall är det område inom avfallshantering som växer snabbast. Företaget WTM skräddarsyr intelligenta och miljövänliga insamlingssystem.

Skånebaserade WTM har designat tvätt- och avfallshanteringen till cirka 60 procent av landets alla sjukhus och levererat avfalls- och materialhanteringslösningar till företag som Absolut Vodka och Ikea. Men idag är det är inom hanteringen av organiskt avfall som verksamheten expanderar snabbast.
Vi levererar pumpbaserade system, vacuumbaserade anläggningar och kraftfulla industriella system till många olika typer av företag och verksamheter, berättar vd Birger Hörström.

En av de senaste ordrarna är ett insamlingssystem till Väla köpcentrum utanför Helsingborg. I det vacuumbaserade systemet mals livsmedelsresterna i fyra kvarnar och transporteras till en uppsamlingstank på 15 000
liter. När tanken är full till 80 procent ringer systemet själv upp och beställer tömning.

Alla komponenter är nätverksanslutna vilket gör systemet mycket flexibelt, användarvänligt och lätt att bygga ut.


www.wtm.seFrån bilagan Miljö & Energi 1
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2011-03-14